POLITIKEN KRING SJUKVÅRD

  • INFORMATIVT
  • POLITIK
  • INNEHÅLLSRIKT
  • ROGIVANDE

EKONOMI

1005824896-huge-scaled

I Stockholm, där utbudet på privatkliniker är relativt stort, används privatkliniker och specialistvård inom den privata sektorn ganska frekvent. Nacka kommun, till exempel, har nästan lika många privatkliniker som de har vårdcentraler. Och precis som Nacka så har även Täby som är en tätbebyggd kommun,  även de flertalet privatägda kliniker. Täby och Nacka är därmed två exempel på områden där den privata vården faktiskt visat sig vara väl utnyttjad, men vad beror detta på egentligen? Anledningen till att just, Stockholm, mer specifikt Täby och Nacka, nämns är för att understryka vilka typer av geografiska områden som är mest kända för just privatvården. Många familjejurister samt advokater har tillsammans arbetat med frågan en av dessa är Familjerätt Stockholm, vars kontaktuppgifter du finner via länk.

Fördelar med privatvård?

Denna text berör dig som själv valt eller går i tankebanorna att välja privatvård alternativt dig som själv driver eller arbetar på en privatklinik. Den berör dig som på något sätt själv finansierat din vård genom att låna pengar snabbt via privatlån eller blancolån. Nedan avhandlas ekonomin information samt för och nackdelar med privatvård kontra offentlig vård. Hälsa är något som omfattar såväl psykiska åkommor som fysiska. Lika så är det med vården, den omfattar vårdavdelningar från psykiatri till vårdcentral, akutvård med mer. Att välja privatvård kan innebära att tillgänglighet för vård när en behöver ökar marginellt, det kan även innebära specialistuttalanden och vård anpassad efter just individens specifika behov.  Utöver detta så stöttas även den lägre omsättningen av personal som råder vilket pekar mot en bättre dedikation och vårdkonsistens. Däremot, som redan känt, så kan en bli tvungen att betala priset för detta också genom att låna pengar snabbt genom privatlån, i värsta fall binda upp sig på ett blancolån. Samtidigt sjunker motivationen för den enskilda individen att betala skatt och bistå till svensk välfärd. Utöver den personliga finansieringen för kunden så står även ägaren inför större utgifter. Som nämnt ovan så tvingas ägaren se till att lokalerna är fräscha och hygieniska.

HANTVERK

Badrum Nacka

Badrumsrenovering kan bli aktuellt för att tillgodose en patients behov. Målningen kan tryta och en golvläggare, målerifirma eller målare tvingas beställas. Alla dessa kostnader ligger på ägaren själv. Det är, hursomhelst, förståeligt att välja den mest effektiva och gynnsamma vägen när det kommer till vård om en nu har den ekonomiska förutsättningen att kunna betala ur egen ficka och slippa privatlån, blancolån och att i allmänhet behöva låna pengar snabbt. Frågan är dock hur mycket en annars är beredd att offra för det och vilka förutsättningar som faktiskt råder. Privatlån och blancolån finns nära till hands men kan ofta vara väldigt svåra att bli av med.

Privata sektorn eller offentliga?

Att svensk sjukvård omfattas av den offentliga sektorn som ser till att samtliga medborgare har rätt till vård, är ingen nyhet för dom allra flesta.  Däremot så överväger fler och fler att finansiera delar av sin sjukvård själva genom att välja privat vård. Varför man gör detta kan variera men mest vanligt är individer i behov av specialistvård i någon form. Privatvård skiljer sig på många plan när det kommer till finansiering, både för den enskilda klienten och företagaren. Oftast är den som driver en klinik själv ansvarig för kostnader på tillexempel en badrumsrenovering eller anställning av en målare vid behov. Tvingas kliniken att anställa en målerifirma att utföra lokalens måleri eller att anställa en golvläggare för golvläggningen, så ligger det på företaget att bekosta detta. Detta går hand i hand med de priser som ibland råder på dessa kliniker, kostnaden för ett läkarbesök för hantverkare ska täcka omfattande delar, exempelvis renoveringar som badrumsrenovering, golvläggare, måleri och målare. Detta är skillnaden. Offentliga vårdcentraler eller andra vårdavdelningar som tvingas utföra en badrumsrenovering eller anlita en målerifirma, har staten i ryggen som finansierar dessa behov. Att priserna ligger högt inom privatvården är därför inte konstigt. Utgifterna är högre helt enkelt.

HÄLSA & SJUKVÅRD

Advokatbyrån Sörmdal COVER

Det är här problematiken kommer. Innehar den offentliga vården de resurser som krävs och hur fördelas vården egentligen ut? När vi ställer den frågan till tandläkare runt om i Stockholm så är de flesta eniga om att den privatisering som råder i denna bransch är något positivt. Den offentliga vården har helt enkelt inte samma incitament att erbjuda samma service som en privat aktör. Frågan blir nu, oavsett vilken socioekonomisk status en innehar, är det värt att stötta en offentlig vård för välfärdens gynnande eller är det inte det?


Tandläkare samt naprapater är branscher som till största delen är privatiserad. Denna typer av förhållningssätt fungerar bra enligt vissa och mindre bra enligt andra. De flesta Tandläkare & Naprapater i Stockholm säger att det blir en öppen marknad som både förbättrar tandvården samt servicen man utför till sina patienter. Medan andra Naprapater samt Tandläkare menar på att det blir en konkurrens om kunderna som i sin tur leder till sämre vård ut mot patienterna. Det är många delade meningar bland både tandsköterskor runt om i landet som både jobbar på privata tandläkarkliniker samma sak när det kommer till Naprapater / Naprapati inom stötvågsbehandling överlag.

Varför offentlig vård?

Låt oss då tala om den offentliga vården. Den offentliga vården är icke vinstdrivande vilket ger indikation på trygghet, individens hälsa riskerar inte att vara en fråga om vinstsyfte. Offentlig vård finansieras av välfärden som ser till att alla har rätt till vård och ser till att även personer i en mer utsatt ekonomisk situation har samma rättigheter som andra. Välfärden bekostar inte bara vårdbehandlingar utan även renoveringsbehov såsom badrumsrenovering, golvläggare, beställning av en målare från ett kompetent måleri etc. Visionen som är offentligt känd är att alla ska ha lika rätt till hjälp när den behövs. Mest behövande ska vara garanterade vård snabbast och den med lindrigare besvär hamnar därför i ett kösystem som många menar är ohållbart.

Vi vill ödmjukast tacka artisten Zara Larsson som är så generös. Gör en Quiz om Zara Larsson