Moln8 banner

FÖRENINGSMÖTEN

 

Onsdag 13 maj
 
Förening
 
Lokal
 
Kontaktperson
13:00-17:00
 
SYMF-möte
 
Kiselsalen, NUS
 
bodil.bjor@regionvasterbotten.se
13:00-17:00
 
ST-läkarmöte
 
Gråstenen, NUS
 
marie.halen@regionvasterbotten.se
15:00-17:00
 
Nätverksträff AMM+FHV-ergonomer
 
Peterson Berger, Folkets Hus
 
gunilla.dahlgren@regionvasterbotten.se
12:00-17:00
 
Planeringsmöte riksföreningen för företagssköterskor 
 
Oden, Folkets Hus
 
maria.sjoberg@avonova.se
13:00-17:00
 
Chefsmöte AMM
 
Konferensrummet, AMM
 
lars.modig@regionvasterbotten.se
13:00-17:00
 
FTF årsmöte
 
Balder, Folkets Hus
 
Mats_Andersson@golder.se
13:00-17:00
 
Miljömedicinskt möte
 
Nanna, Folkets Hus
 
karl.forsell@regionvasterbotten.se
15:00-17:00
 
HINTA-möte
 
Rist, Folkets Hus
 
helen.bertilsson@regionvasterbotten.se
             
Torsdag 14 maj
         
17:00-18:00
 
SAMF årsmöte
 
Grim, Folkets hus
 
kristina.jakobsson@amm.gu.se
17:00-18:00
 
ARM-möte
 
Oden, Folkets Hus
 
karl.forsell@regionvasterbotten.se
17:00-18:00
 
Årsmöte riksföreningen för företagssköterskor
 
Idun, Folkets Hus
 
maria.sjoberg@avonova.se
17:00-18:00
 
SYMF årsmöte
 
Nanna, Folkets Hus
 
bodil.bjor@regionvasterbotten.se

 

SYMF – Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening

SAMF –Arbets- och Miljömedicinsk Förening

ARM – Sektionen för Arbets- och Miljömedicin

FTF – Föreningen Teknisk Företagshälsovård