Moln8 banner

KONTAKT


Om du har frågor gällande programmet, vänligen kontakta:
Charlotte Lewis, Arbets- och miljömedicin, Region Västerbotten
charlotte.lewis@regionvasterbotten.se

Om du har frågor gällande anmälan eller betalning etc. vänligen kontakta:
Jesslyn Rose, Umeå Congress
jesslyn@umea-congress.se
090-13 00 35