Moln8 banner
Under konferensen kommer vi använda VLL Mötesapp (VLL Meetapp). Ladda gärna ner appen redan nu på Google Play Store eller App Store och skapa en inloggning. En kod för mötet kommer skickas till dig via epost innan konferesen.

Program

pdf-wt8p.png Ladda ner programmet som PDF
 

Onsdag 13 maj

13.00 - 17.00   Förmöte (anordnas av respektive förening, se separat flik)
     
Torsdag 14 maj
Folkets Hus, Vasaplan, Skolgatan 59
07.00 - 07.45   Guidad morgonjogg/promenad vid älven. Samling Umeå Folkets Hus entré.
08.30   Registrering 
09.00 - 09.10   VÄLKOMMEN
PLENUM
09.10 - 09.45   Keynote: Framtidens utmaningar, Agenda 2030
Annika Nordin-Johansson, verksamhetschef, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Region Västerbotten
09.45 - 10.30   Keynote: Begreppet hållbarhet
Kalle Grill, lektor och docent i filosofi, Umeå universitet
10.30 - 11.00   Kaffe
11.00 - 12.30   Parallella sessioner
 

 

1.1 Unga i arbetslivet
Ungas introduktion i arbetslivet – Petter Gustavsson
Hälsosamt INTräde i Arbetslivet – Katrin Dierschke

1.2 Hälsoekonomi
Lönar sig god arbetsmiljö? – Malin Lohela Karlsson 
Att avgöra kostnadseffektiviteten för preventiva program – Lars Lindholm
En hälsoekonomisk analys av övergång från bil till cykel – Hedi Kriit

1.3 Omgivningsmiljö
Hur farliga avgaser orsakar biodiesel? – Thomas Sandström
Stadsluften med fossilfri fordonsflotta – Christer Johansson
Slitagepartiklarna som hälsoproblem – Bertil Forsberg
12.30 - 13.30   Lunch
13.30 - 14.15   Keynote: Hållbart arbetsliv - går det att mäta?
Pål Molander, chef, STAMI
14.20 - 15.50   Parallella sessioner
   

2.1. Kognitiv ergonomi
Kognitiv ergonomi i praktiken – Sofia Nording
Digital arbetsmiljö – Jan Gulliksen


2.2 Inomhusmiljö
 

EMIISE-projektet: Skolors inomhusmiljö och luftvägshälsa hos elever – Erica Bloom
Varför blir vissa sjuka av inomhusmiljön och andra inte? – Anna-Sara Claeson
Att mäta funktionshinder med ICF hos personer med kemisk intolerans – Anna Söderholm

2.3 Arbete i kallt klimat
Luftvägseffekter av kyla – Nikolai Stenfors
Kärl- och nervskador i kallt klimat – Albin Stjernbrandt
Kyla och muskuloskeletala besvär – Morten Skandfer
15.50 - 16.15   Kaffe
16.15 - 17.15   Postersession/korta presentationer
17.15 - 18.15   ÅRSMÖTEN (se separat flik)
19.00   Konferensmiddag restaurang Äpplet, Folkets hus
     
Fredag 15 maj
Folkets Hus, Vasaplan, Skolgatan 59
08.00   Registrering
08.15 - 09.00   Keynote: Promoting planetary health through sustainable environments
Paul Wilkinson, professor, London school of hygiene & tropical medicine
09.05 - 10.30  

Parallella sessioner
3.1. Riskbedömning - hur gör man?
Vad är en riskbedömning? Hur väga olika risker? – Håkan Tinnerberg, Kristina Jakobsson
Risker i vägtrafiken och särskilt under arbetstid – Maria Krafft

3.2. Samverkan i arbetsmiljöarbetet
Vibrationer – Urban Svensson, Tohr Nilsson 
Projektet Noll vibrationsskador – Lars Gerhardsson 
Hur vidareutvecklar vi det förebyggande arbetet när det gäller vibrationsskador? - Samtal leds av Berit Edvardsson, Kvalitetsgruppen AMM

3.3. Interventioner på arbetet
Arbetsväxling för bättre arbetsmiljö – Laila Axelsson-Jonsson
Tidiga insatser på arbetsplatsen vid sjukskrivning – Sara Hornliden
Interventioner för ökad fysisk aktivitet i kontorsmiljöer – Viktoria Wahlström
10.30 - 11.00   Kaffe
11.00 - 11.45   Keynote: How achieve sustainable employability?
Andreas Holtermann, professor, National Research Centre for the Working Environment, Köpenhamn
11.45 - 12.30   Keynote: Hur får vi till en förändring mot hållbart beteende?
Annika Nordlund, lektor och docent på Institutionen för psykologi, Umeå Universitet
12.30 - 12.55   Avslutning och överlämning
13.00   Lunchpåse att ta med