Moln8 banner
Under konferensen kommer vi använda VLL Mötesapp (VLL Meetapp). Ladda gärna ner appen redan nu på Google Play Store eller App Store och skapa en inloggning. En kod för mötet kommer skickas till dig via epost innan konferesen.

Preliminärt program

Programmet uppdateras fortlöpande

Onsdag 13 maj    
13.00 - 17.00   Förmöte (anordnas av respektive förening, se separat flik)
     
     
Torsdag 14 maj    
07:00 - 07.45   Guidad morgonjogg/promenad vid älven. Samling Umeå Folkets Hus entré.
08.30 - 09.00   Registrering öppnar
09.00 - 09.15   Välkommen till Umeå
09.15 - 10.15   Keynote: Begreppet hållbarhet
Kalle Grill, lektor och docent i filosofi, Umeå Universitet
10.15 - 10.45   Kaffe
10.45 - 12.15   Parallella sessioner
    1.1 Unga i arbetslivet 1.2 Interventioner på arbetet 1.3 Omgivningsmiljö
12.15 - 13.00   Lunch
13.00 - 14.00   Keynote: Hållbart arbetsliv - går det att mäta?
Pål Molander, chef, STAMI
14.00 - 15.30   Parallella sessioner
    2.1 Kognitiv ergonomi 2.2 Inomhusmiljö 2.3 Arbete i olika klimat
15.30 - 16.00   Kaffe
16.00 - 17.00   Postersession/korta presentatoiner
17.00 - 18.00   Årsmöte (se separat flik)
19.00   Konferensmiddag restaurang Äpplet, Folkets hus
     
     
Fredag 15 maj    
08.30 - 09.30   Keynote: Promoting planetary health through sustainable environments
Paul Wilkinson, professor, London school of hygiene & tropical medicine
09.30 - 10.00   Kaffe
10.00 - 11.30   Parallella sessioner
    3.1 Riskbedömning - hur gör man? 3.2 Samverkan i arbetsmijöarbetet 3.3 Hälsoekonomi
11.30 - 12.30   Lunch
12.30 - 13.30   Keynote: How achieve sustainable employability?
Andreas Holtermann, professor, National Research Centre for the Working Environment, Köpenhamn
13.30 - 14.00   Avslutning och överlämning